Sale!

คู่มือสอบพนักงานการเงิน ระดับ 4 (ธ.ก.ส.) ครั้งที่ 2 /2566 ปี 66 BB-387

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานการเงิน ระดับ 4 (ธ.ก.ส.) ครั้งที่ 2 /2566 ปี 66 BB-387 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 344 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) และความละเอียดแม่นยำ

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

* ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร

* ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น

* ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน

* ความรู้เกี่ยวกับการตลาด

* ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล

* ขีดความสามารถหลัก core competency

* สรุปสาระสำคัญกฏหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

* ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

* รวมแนวข้อสอบ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top