ตำราราม POL2303 (PA240) 66092 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

98฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ประกอบด้วย บทที่ 1การบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไร บทที่ 2 วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ บทที่่ 4 การวิเคราะห์งาน บทที่ 5 การสรรหาและคัดเลือก บทที่ 6 การบริหารค่าตอบแทน บทที่ 7 การประเมินค่างาน บทที่ 8 การวิเคราะห์การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน บทที่ 9 การประเมินผลการปฎิบัติงาน บทที่ 10 แรงงานสัมพันธ์

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top