POL 2310 (PA 211 ) ทฤษฎีองค์การ ข้อสอบลับเฉพาะ ใช้เฉพาะ 2/62

80฿

คำอธิบาย

POL 2310 (PA 211 ) ทฤษฎีองค์การ  ข้อสอบลับเฉพาะ ใช้เฉพาะ 2/62

-เจาะประเด็น เก็งข้อสอบ โดยทีมงานรัฐศาสตร์ 

เจาะประเด็น

เก็งข้อสอบแม่นยำ

มั่นใจในคุณภาพ

 

สถาบันเดอะเบสท์เซ๊นเตอร์