ตำราเรียน LAW4143 / LAW4043 คำบรรยายวิชากฎหมายการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (66115)

144฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

มพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 ประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บทที่ 2 มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมการใช้ที่ดินในเมืองและชนบท บทที่ 3 กฏหมายผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน บทที่ 4 กฎหมายการจัดสรรที่ดิน บทที่ 5 กฎหมายควบคุมอาคารและอาคารชุด บทที่ 6 กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับธุรกิจการจัดสรรที่ดิน

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top