สรุป LAW1002 / LA102 /LW102 หลักกฎหมายเอกชน

40฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

คำอธิบาย

LAW1002 / LA102 /LW102  สรุปหลักกฎหมายเอกชน

 

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน

บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ ที่มา และการแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย

บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมาย

บทที่ 3 การใข้และการตีความกฎหมาย

บทที่  4 การอุดช่องว่างกฎหมาย

บทที่ 5 สิทธิ

ตอนที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะบุคคล

ส่วนที่ 1 บุคคลธรรมดา

บทที่ 1 สภาพบุคคล

บทที่ 2 สิ่งซึ่งได้แก่สภาพุคคล

บทที่ 3 ความสามารถ

ส่วนที่ 2 นิติบุคคล

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg