สรุป LAW1001 / LA101 / LW101 หลักกฎหมายมหาชน

44฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

คำอธิบาย

LAW1001 / LA101 / LW101 สรุปหลักกฎหมายมหาชน
บทนำ
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 การแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
บทที่ 3 ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศ
บทที่ 5 พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
บทที่ 6 บทบาทและความสำคัญของกฎหมายมหาชน
บทที่ 7 นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
บทที่ 8 หลักการของกฎหมายมหาชน องค์กร และบุคคลที่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายมหาชน
บทที่ 9 การจัดองค์กรทางปกครอง
บทที่ 10 การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและฝ่ายปกครอง
แนวข้อสอบในการเตรียมตัวสอบ LAW1001เพิ่มเติมเนื้อหาจากตำราเรียนเล่มล่าสุดจากคำบรรยายในห้องเรียนและจากแนวข้อสอบหลายๆภาค เนื้อหาที่นำเสนอล้วนแต่มีความสำคัญในแต่ละบทเรียน ข้อสอบเป็นอัตนัยจำนวน 3 ข้อ
มีทั้งหมด 80 หน้า
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg