ตำรารามLAW3133 (LAW3033) อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ผู้แต่ง : ผศ.ภัทรวรรณ ทองใหญ่

124฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 อาชญาวิทยา บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา บทที่ 2 อาชญากรรม บทที่ 3 สำนักคิดเกี่ยวกับอาชญาวิทยา บทที่ 4 สาเหตุอาชญากรรม บทที่ 5 เหยื่ออาชญากรรม บทที่ 6 การป้องกันอาชญากรรมและสถิติอาชญากรรม ส่วนที่ 2 ทัณฑวิทยา บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัณฑวิทยาและการลงโทษ บทที่ 2 วิวัฒนาการเกี่ยวกับการลงโทษ บทที่ 3 รูปแบบและวิธีการลงโทษ บทที่ 4 การปฎิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยใช้สถาบัน บทที่ 5 การบริหารงานเรือนจำในประเทศไทย บทที่ 6 การปฎิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่ใช้สถาบัน

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top