หนังสือ LAW4109 (LAW4009) 66109 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1

255฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดตำรา ผศ.ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ ประกอบด้วย บทนำ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543)

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top