Sale!

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 317 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาด้านวิศวกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

* ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

* ระบบแสงสว่าง

* ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

* มาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า

* การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า

* การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน

* ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์

* เครื่องมือเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณูปโภค

* ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ

* การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

* แนวข้อสอบด้านซ่อมบำรุง

* แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top