Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 291 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

* ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

* ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

* ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data communication system)

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสานเทศ(Security management)

* การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top