Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 309 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

* ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์

* เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค

* การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์

* แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานการเกษตร

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์

* ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน /โครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์

* ความรู้ด้านการวางแผน

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมทั้งในและต่างประเทศ

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top