Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 281 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย (Network)

* การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)

* การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)

* การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top