Sale!

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 276 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ

* ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การจัดแสดงและการจัดนิทรรศการ

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตวีดิทัศน์กับสื่อมัลติมีเดีย

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top