POL2108 ชุดเจาะเกราะหลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ (1/66)

80฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

POL2108 ชุดเจาะเกราะหลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
∞ ใช้เฉพาะสอบ  ภาค 1/66    
ชุดเจาะข้อสอบจากคำบรรยายภาคล่าสุด
♥ ใช้คำถามต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ 1 – ข้อ 5
♥ ใช้คำถามต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ 6 – ข้อ 10
♥ ข้อ 11 – ข้อ 14 ปรนัย 5ตัวเลือก
♥ ข้อ 15 – ข้อ 19 เลือกคำตอบจาก 5 ตัวเลือกนำไปตอบในแต่ละข้อให้สัมพันธ์ที่สุด
♥ ข้อ 20 – ข้อ 100 ปรนัย 5ตัวเลือก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,