สรุป POL 1100 /PS103 รัฐศาสตร์ทั่วไป

48฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

สรุป POL 1100 /PS103 รัฐศาสตร์ทั่วไป

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์
บทที่ 2 รัฐศาสตร์ในบริบทแห่งนานาวิทยาการ
บทที่ 3 วิวัฒนาการและรูปแบบแห่งการจัดองค์การทางการเมือง
บทที่ 4 ที่มาและจุดมุ่งหมายของรัฐ
บทที่ 5 รัฐธรรมนูญ
บทที่ 6 รูปแบบการปกครอง
บทที่ 7 มโนทัศน์ อุดมการณ์ ทฤษฎี ปรัชญาการเมือง
บทที่ 8 การปกครองระบอบประชาธิปไตย
บทที่ 9 รัฐสภา
บทที่ 10 พรรคการเมือง
บทที่ 11 การพัฒนาทางการเมือง
บทที่ 12 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
บทที่ 13 ความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ
บทที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บทที่ 15 รัฐประศาสนศาสตร์

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย


*
*
*
*
*
*มีบริการทั้งเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg