สรุป PSY1001 (PC103) จิตวิทยาทั่วไป 

75฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

สรุป PSY1001 (PC103) จิตวิทยาทั่วไปสรุป + ข้อสอบเล่มเดียวครบ สรุป + ข้อสอบท้ายบท ประกอบด้วย

  • สรุปและข้อสอบท้ายแต่ละบท
  • เจาะประเด็นที่ออกบ่อย
  • ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top