สรุปชีทราม PSY1001 / PC103 สรุปจิตวิทยาทั่วไป

50฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

PSY1001 / PC103 สรุปจิตวิทยาทั่วไป

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

* เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 ประวัติและขอบเขตของวิชาจิตวิทยา บทที่ 2 สรีรจิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรม บทที่ 3 การสัมผัสและการรับรู้ บทที่ 4 สัมปชัญญะ : ภาวะการรู้สึกตัว บทที่ 5 พัฒนาการมนุษย์ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมบทที่ 6 การเรียนรู้ บทที่ 7 การจำและการคิด บทที่ 8 แรงจูงใจ บทที่ 9 อารมณ์ บทที่ 10 บุคลิกภาพและการวัด บทที่ 11 สติปัญญาและการวัด บทที่ 12 การปรับตัว บทที่ 13 มนุษย์กับสังคม สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg