คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 280 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด

* นโยบายด้านยาเสพติด 

* ประมวลกฎหมายยาเสพติด

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

* การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)

* การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management) 

* การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

* ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

* การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,