คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จำกัด ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จำกัด ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 287 หน้า
สารบัญ

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

* ความรู้ด้านงบประมาณ 

* หลักการบัญชีเบื้องต้น

* การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

* ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,