คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 294 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์+การสรุปเหตุผล)                          

* แนวข้อสอบภาษาไทย

* สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย (Network)

* การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

* ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)224

* การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management) 

* การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,