คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 278 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับ Internet 

* ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

* แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,