Sale!

คู่มือสอบพนักงานการเงิน 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานการเงิน 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 268 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน

* การจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 

* ความรู้ด้านงบประมาณ 

* การตรวจสอบรายการทางบัญชี

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบการเงิน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงิน ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบการเงิน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top