คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ  

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง 

* ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ 

* ความรู้ด้านการวิเคราะห์ 

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน 

* ความรู้ด้านการบริหาร 

* การติดตามและประเมินผล 

* แนวข้อสอบ การเงินการคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ การเงินการคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ การเงินการคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ การวางแผนและการวิเคราะห์ 

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,