คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเงิน 4 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเงิน 4 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)                                                       

* ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

* การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน                                                             

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบการเงิน ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบการเงิน ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบการเงิน ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์                                                                     

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                           

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,