สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ENG 2002 การอ่านตีความ ภาค 2/64 สำหรับส่วนภูมิภาค

62฿69฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ENG 2002 การอ่านตีความ ภาค 2/64 สำหรับส่วนภูมิภาค
สารบัญ
ภาคทฤษฎี1.การอ่านคืออะไร 2.เทคนิคการอ่านเร็ว (Skimming)3.ทักษะในการอ่าน 4.การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Main Idea) 5.การอ่านแบบวิเคราะห์สรุปความ (Inference) 6.การเขียนย่อหน้า (Paragraph Writing)7.คำเชื่อมความ (Connectors or signal words)8.การอ้างอิง (Reference) 9.ตัวอย่างข้อสอบภาคทฤษฎี Reading Theory ถูกหรือผิดภาคปฏิบัติ Passage3 The Feminine Physique                                 Passage 8  A Good Night’s Sleep Passage 10  The Greenhouse EffectPassage 15  Experts Says Arctic Ocean Will Soon Be an Open SeaPassage 16  Women in ArtPassage 28  The Fight to Save the Whales 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,