สรุปเนื้อหาวิชา ENG2001 การอ่านเอาความ

58฿

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหาวิชา ENG2001 การอ่านเอาความ

 

เอกสารชุดนี้เหมาะสำหรับ

#นักศึกษาที่เตรียมสอบและมีเวลาน้อย ได้ผลมาก

#นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือไม่มีเวลาเข้าฟังการบรรยาย

#ใช้อ่านทบทวน ย้ำและจับประเด็นสำคัญก่อนเข้าห้องสอบ

 

ปรับปรุงล่าสุด

 

แนวข้อสอบเก่าทุกภาพมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ

 

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ

Tutor  กุ้ง  Master of English