ENG4401 (EN 405) เฉลยข้อสอบ ชุดพิเศษ ภาคล่าสุด โดย อ.เสาวลักษณ์

38฿

คำอธิบาย

ENG4401 (EN 405) เฉลยข้อสอบ ชุดพิเศษ ภาคล่าสุด โดย อ.เสาวลักษณ์

เฉลยพร้อมเทคนิคการตอบและอธิบายคำตอบโดยละเอียด

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว