สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ENG 2002 การอ่านตีความ ภาค 2/64

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ENG 2002 การอ่านตีความ ภาค 2/64
สารบัญ
ภาคทฤษฎี1.การอ่านคืออะไร 2.เทคนิคการอ่านเร็ว (Skimming)3.ทักษะในการอ่าน 4.การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Main Idea)5.การอ่านแบบวิเคราะห์สรุปความ (Inference) 6.การเขียนย่อหน้า (Paragraph Writing)7.คำเชื่อมความ (Connectors or signal words)8.การอ้างอิง (Reference) 9.ตัวอย่างข้อสอบภาคทฤษฎี Reading Theory ถูกหรือผิดภาคปฏิบัติ Passage3 The Feminine Physique                                 Passage 17  Environmentalism Matters Passage 19  Summerhill Passage 22  Native AmericansPassage 25  Songs for LifePassage 26   Accidental Drug Addiction 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,