เฉลยข้อสอบ ENG2002 การอ่านตีความ

52฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบ ENG2002 การอ่านตีความ

 

วิเคราะห์คำตอบอย่างละเอียดและถูกต้องที่สุด
โดย..ติวเตอร์กุ้ง มือหนึ่งในด้านภาษาอังกฤษย่าน ม.รามคำแหง

แนวข้อสอบเก่าทุกภาคมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ

ชุดพิเศษ1, ชุดพิเศษ 2, ชุดพิเศษ 3  ใช้เตรียมสอบภาค 1/60  และซ่อม  1/60

 

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ