คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ 

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร 

* การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ 

* การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

* ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ 

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบงานธุรการ 

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ 

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint, Internet)

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                             

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,