คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ 

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์

* การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์

* การเขียนแผนประชาสัมพันธ์                                                                                        

* การจัดทำบทความสารคดี เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ 

* การผลิตสื่อ งานถ่ายภาพ งานวีดีโอ และงานกราฟฟิก

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

* ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร

* การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล 

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,