คู่มือสอบวิศวกร (วิศวกรรมโยธา) การเคหะแห่งชาติ ปี 65

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบวิศวกร (วิศวกรรมโยธา) การเคหะแห่งชาติ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ

* แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

* ความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจ การสำรวจ เพื่อการออกแบบ

* การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง

* งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 

* การประมาณราคา

* การควบคุมงานก่อสร้าง

* งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง 

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

* แนวข้อสอบ การสำรวจ 

* แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง 

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง 

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,