คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ

* แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการบัญชี 

* การบริหารความเสี่ยง

* การควบคุมภายใน

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเบิกจ่ายพัสดุ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ 

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม 

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการบัญชี  

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,