คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                             

* แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

* ความรู้ด้านงบประมาณ  

* หลักการบัญชีเบื้องต้น  

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน 

* การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน                                                              

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบบัญชี

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                        

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,