คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ ปี 65 รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                             

* แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

* ความรู้ด้านการวางแผน

* ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ 

* ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

* ความรู้ด้านการติดตามและประเมินผล 

* ความรู้ด้านตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล 

* ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ 

* ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง                                                                          

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,