คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 

* ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ

* แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์

* การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) 

* ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง

* Digital literacy , Innovation 

* การออกแบบระบบไฟฟ้า 

* มาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า 

* มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย 

* ระบบไฟฟ้ากำลัง 

* การอนุรักษ์พลังงาน

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3. 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,