MGT3406 / GM323 เฉลยกลยุทธ์การจัดการข้ามชาติ

80฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้สอบ 2/64
เฉลยภาคล่าสุด 1/61 : S/59 : S/58 ; 1/58
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) ข้อสอบมี 4 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,