คู่มือสอบกลุ่มงานเทคนิค ช่างไฟฟ้า กรมการทหารสื่อสาร ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบกลุ่มงานเทคนิค ช่างไฟฟ้า กรมการทหารสื่อสาร ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการทหารสื่อสาร                                                                      

* ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 

* แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

* การใช้งาน MicrosoftWord พร้อมแนวข้อสอบ

* การใช้งาน MicrosoftExcel พร้อมแนวข้อสอบ

* การใช้งาน MicrosoftPowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 3.

* ระบบควบคุมทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

* การวิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

* การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง                                              

* เครื่องมือตรวจวัดทางไฟฟ้า การตรวจทดสอบและการวัด 

* ระบบสื่อสารไมโครเวฟ 

* ระบบสื่อสารดาวเทียม

* การสื่อสารทางสายรวมทั้งใยแก้วนำแสง

* ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบมัลติมีเดีย                                      

* แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,