ตำราราม GER1011(H) [GER1001(H)] 62192 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 รศ.ดร.ประภาวดี กุศลรอด

76฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ประกอบด้วย

บทที่ 1 การทักทายและการกล่าวคำอำลา

บทที่ 2 การแนะนำตัวเองและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

บทที่ 3 ในห้องเรียน อาชีพ และครอบครัว

บทที่ 4 ตัวเลข วัน เดือน ฤดูกาล

บทที่ 5 กิจกรรมยามว่างและงานอดิเรก

บทที่ 6 การบอกเวลาและกิจวัตรประจำวัน

บทที่ 7 ที่อยู่อาศัยและบริเวณที่อยู่อาศัย

บทที่ 8 การเขียนโปสการ์ด จดหมายสั้นๆและการเขียนตามความคิดสร้างสรรค์

บทที่ 9 การฝึกเขียนอย่างมีระบบ

เฉลยแบบฝึกหัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg