คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                              

* พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,