ตำราราม THA1001(H) TH101(H) 64063 ลักษณะการใช้ภาษาไทย

53฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.นิตยา กาญจนวรรณและคณะ พิมพ์ครั้งที่ 15  มีนาคมพ.ศ.2564 จำนวน 5,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 คำ

บทที่ 2 การสร้างคำ

บทที่ 3 การสร้างประโยค

บทที่ 4 ราชาศัพท์

บทที่ 5 สำนวน คำพังเพย สุภาษิต

บทที่ 6 การสะกดการันต์ บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg