คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

* ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

* ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทั่วไป

* ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร

* เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

* การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,