ตำราราม ENG4812 (EN478) 61157 นักประพันธ์สตรี

103฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 สภาพสังคมอเมริกันและแนววรรณกรรมในศตวรรษที่ 17 และ18

บทที่ 2 นักประพันธ์สตรีอเมริกันในสตวรรษที่ 17 และ18

บทที่ 3 สภาพสังคมและแนววรรณกรรมในศตวรรษที่ 19

บทที่ 4 นักประพันธ์สตรีอเมริกันในศตวรรษที่ 19

บทที่ 5 สภาพสังคมอเมริกันและแนววรรณกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

บทที่ 6 นักประพันธ์สตรีอเมริกันในช่วงศตวรรษที่ 20

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg