ตำราราม INT1005(H) (INT 105) 48316 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

76฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์

บทที่ 2 การปฏิวัติในคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์อินพุต

บทที่ 4 หน่วยประมวลผลกลาง

บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์เอาต์พุต

บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานทางด้านซอฟต์แวร์

บทที่ 7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น / แนวโครงสร้าง

บทที่ 8 ภาษาคอมพิวเตอร์

บทที่ 9 ระบบปฏิบัติการ

บทที่ 10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

บทที่ 11 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

บทที่ 12 บทบาทคอมพิวเตอร์ต่อสังคม

บทที่ 13 ฮาร์ดแวร์หน่วยความจำและฐานข้อมูล

บทที่ 14 การสื่อสารข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg