ตำราราม ENG3601 (EN 250) 50205 ร้อยแก้วประเภทพรรณาและบรรยายโวหาร

130฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 6 Chapter ดังนี้

Chapter 1 Rhetorical Devices

Chapter 2 Rhetorical Devices

Chapter 3 Prose Elements : Diction

Chapter 4 Rhetorical Devices in Movie Speches

Chapter 5 Rhetorical Devices in Occasional Speches

Chapter 6 Rhetorical Devices in Literary Speches Answer Key

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg