ตำราราม ENG3101 (EN303) 63134 การสนทนาในเรื่องทั่วๆไป

56฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ณภาจรี นาควัชระ,รศ.นัญ เจริญพันธุ์ศิริกุล พิมพ์ครั้งที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 จำนวน 500 เล่ม ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

UNIT 1 AT HOME

UNIT 2 AT SCHOOL

UNIT 3 AT A RESTAURANT

UNIT 4 AT A DEPARTMENTR STORE

UNIT 5 AT THE OFFICE

UNIT 6 AT THE HOSPITAL

UNIT 7 AT THE BUS / TRAIN STATION

UNIT 8 AT THE BANK

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg