ตำราราม AN478(S) ANT4078(S) วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ศาสตราจารย์ดร.ดำรงค์ ฐานดี

52฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การเมืองกับการบริหาร

บทที่ 3 อิทธิพลของจีน ญี่ปุ่นและตะวันตกต่อการบริหาร

บทที่ 4 การบริหารรัฐกิจ 1

บทที่ 5 การบริหารรัฐกิจ 2

บทที่ 6 การบริหารธุรกิจและการบริหารบุคคล

บทที่ 7 บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg