เอกสารคณะม.ราม POL4310 พฤติกรรมองค์การ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนัชชา พุทธหุน

110฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

-เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน

* หมายเหตุ ทางร้านไม่ใช่ศูนย์จำหน่ายของทางคณะฯ จึงมีค่าบริการเพิ่ม 25บาทต่อเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg