เอกสารคณะม.ราม POL3101 การเมืองเปรียบเทียบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ

63฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

-เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน

 

* หมายเหตุ ทางร้านไม่ใช่ศูนย์จำหน่ายของทางคณะฯ จึงมีค่าบริการเพิ่ม 20บาทต่อเล่ม

ประกอบด้วย

1.การเมืองเปรียบเทียบ

2.โครงสร้างและหน้าที่

3.ทฤษฎีระบบ

4.ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง

5.วัฒนธรรมทางการเมือง

6.การกล่อมเกลาทางการเมือง

7.ชนชั้น

8.พรรคการเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg