เอกสารคณะม.ราม POL3328 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ รองศาสตร์จารย์ชลิดา ศรมณี

70฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

-เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน

*

*

* หมายเหตุ ทางร้านไม่ใช่ศูนย์จำหน่ายของทางคณะฯ จึงมีค่าบริการเพิ่ม 20บาทต่อเล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 2 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 3 แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัยโดยทั่วไป

บทที่ 4 การวางแผนกำลังคนและทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 5 ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg